Konferencija: žensko socijalno preduzetništvo

Danas je održana konferencija o socijalnom ženskom preduzetništvu u organizaciji lokalne samouprave grada Kragujevca, udruženja poslovnih žena Vizija (?iji sam ?lan) i fondacije Konrad Adenauer Stiftung u hotelu ‘Kragujevac’ u Kragujevcu. Na konferenciji su obra?ene teme socijalnog preduzetništva, a diskutovali smo i o predstoje?em zakonu o socijalnom preduzetništvu…

Konferencija: žensko socijalno preduzetništvo Read More »

Brojim sitno do #PySer

Manje od jednog dana… Da budem preciznija, ostalo je samo još 16h do #PySer! Šta je #PySer? Jednodnevna konferencija posve?ena Python-u. organizuje se u Novom Sadu 09.06.2018. (al’ to ste ve? shvatili), u hotelu Novi Sad. Ono što me posebno raduje je raznovrsnost predavanja. Iskreno jedva ?ekam workshop Introduction to neural networks with Keras and

Brojim sitno do #PySer Read More »

Scroll to Top