Konferencija: žensko socijalno preduzetništvo

Danas je održana konferencija o socijalnom ženskom preduzetništvu u organizaciji lokalne samouprave grada Kragujevca, udruženja poslovnih žena Vizija (čiji sam član) i fondacije Konrad Adenauer Stiftung u hotelu ‘Kragujevac’ u Kragujevcu.

Na konferenciji su obrađene teme socijalnog preduzetništva, a diskutovali smo i o predstojećem zakonu o socijalnom preduzetništvu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *