Konferencija: žensko socijalno preduzetništvo

Danas je održana konferencija o socijalnom ženskom preduzetništvu u organizaciji lokalne samouprave grada Kragujevca, udruženja poslovnih žena Vizija (?iji sam ?lan) i fondacije Konrad Adenauer Stiftung u hotelu ‘Kragujevac’ u Kragujevcu.

Na konferenciji su obra?ene teme socijalnog preduzetništva, a diskutovali smo i o predstoje?em zakonu o socijalnom preduzetništvu…


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top