IZJAVA O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA

Sajt BetterHow, kao i vec?ina sajtova, koristi male tekstualne datoteke koje se zovu kola?ic?i. Ova sekcija pruža informacije o tome šta su kola?ic?i, koje kola?ic?e koristi BetterHow i kako se mogu kontrolisati.

Ako su postavke na softveru koji koristite za pregled ove stranice (Vašem pretraživa?u) prilago?ene da prihvate kola?ic?e koje koristimo, i nastavite da koristite naš sajt, podrazumeva?emo Vaš pristanak.

Ako ne želite da primate kola?ic?e, možete postaviti svoj pretraživa? tako da ih ograni?i ili blokira. Svi savremeni pretraživa?i omoguc?avaju da promenite podešavanja kola?ic?a i obi?no se nalaze u meniju ‘opcije’.

Me?utim, onemoguc?avanje kola?ic?a c?e verovatno zna?iti da sajt BetterHow nec?e raditi kao što je o?ekivano.

Šta su kola?ic?i?

Kola?ic?i su tekstualne datoteke sa malim koli?inama informacija koje Vaš ure?aj preuzme kada posetite sajt. Kola?ic?i se zatim vrac?aju na prvobitnu stranicu pri svakoj narednoj poseti ili na drugu stranicu koja prepoznaje taj kola?ic?. Kola?ic?i se ?esto koriste jer omoguc?avaju sajtu da prepozna korisni?ki ure?aj i time poboljša funkcionalnost.

Kako BetterHow koristi kola?ic?e?

Naši kola?ic?i

Kako bi naš sajt radio što bolje, koristimo kola?ic?e koji uklju?uju:

  • Pam?enje parametara Vaših pretraga
  • Omoguc?avanje da dodate komentare na našem sajtu

Ne postoji na?in da se ovi kola?i?i spre?e, osim da ne koristite sajt.

Kola?i?i društvenih mreža

Da biste jednostavno delili naš sadržaj na društvenim mrežama naš sajt ima dugmad za deljenje.

Stepen zaštite privatnosti podataka c?e se razlikovati od društvene mreže do društvene mreže, i zavisiti od podešavanja privatnosti koju ste izabrali na ovim mrežama.

Kola?i?i za anonimno prikupljanje statistike o posetiocima

Koristimo kola?ic?e za sakupljanje statisti?kih podataka o posetiocima, kao što su: koliko ljudi posec?uje naš sajt i koju vrstu tehnologije koriste (npr. operativni sistem, što pomaže da identifikujemo probleme na odre?enim platformama), koliko dugo koriste sajt, na kojim stranicama sajta se zadržavaju itd. Ovo nam pomaže da stalno poboljšavamo sajt. Ti programi tako?e nam anonimno govore kako su ljudi došli do našeg sajta (preko Gugla, društvenih mreža, direktno, itd) i da li su ranije bili ovde.

Jutjub

Ponekad ugra?ujemo video snimke sa Jutjuba. Korišc?enje kola?ic?a na Jutjubu ure?uje Guglova politika privatnosti.

Definicije

Kola?i?i prve strane i kola?i?i tre?e strane

To se odnosi se na to koji veb domen postavlja kola?i?e. Kola?i?i prve strane su oni koje postavlja sajt koji u tom trenutku korisnik pose?uje – sajt koji je prikazan u polju za URL. Kola?i?e tre?e strane postavlja domen koji ne pripada sajtu koji korisnik u tom trenutku pose?uje. Ako korisnik poseti sajt i drugi entitet postavi kola?i? kroz taj sajt, to je kola?i? tre?e strane.

Trajni kola?ic?i

Ovi kola?ic?i ostaju na korisni?kom ure?aju u vremenskom periodu navedenom u kola?ic?u. Oni se aktiviraju svaki put kada korisnik poseti stranicu koja je kreirala taj odre?eni kola?ic?.

Kola?ic?i sesije

Ovi kola?ic?i omoguc?avaju povezivanje akcija korisnika tokom sesije pretraživa?a. Sesija pretraživa?a po?inje kada korisnik otvori prozor pretraživa?a i završava kada zatvori prozor pretraživa?a. Kola?ic?i sesije se kreiraju privremeno. Kada zatvorite pretraživa?, svi kola?ic?i sesije se brišu.

Isklju?ivanje kola?ic?a

Obi?no možete isklju?iti kola?ic?e prilago?avanjem podešavanja pretraživa?a da biste spre?ili prihvatanje kola?ic?a. Me?utim, verovatno c?ete ograni?iti funkcionalnost naših i velikog broja drugih sajtova, jer su kola?ic?i standardni deo ve?ine savremenih sajtova.