Politika privatnosti

Vaši podaci su u Vašim rukama. Mi ćemo Vas uvek transparentno obavestiti o tome zašto nam trebaju Vaši podaci i koliko dugo ćemo ih čuvati. To Vam omogućava da se sami odlučite u koje svrhe možemo da koristimo Vaše podatke. U cilju obezbeđivanja najveće moguće sigurnosti, informacije se uvek prenose u enkriptovanom obliku. Ukoliko ne želite da više obrađujemo Vaše podatke, molimo da nas o tome obavestite putem elektronske pošte navedene pod tačkom 1.2. ovog dokumenta.

1. Opšte informacije

Svrha ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o obradi Vaših ličnih podataka koja se vrši prilikom i/ili u vezi sa Vašim korišćenjem našeg vebsajta, kao i u vezi sa određenim dodatnim uslugama koje Vam pružamo, a kako je detaljno opisano u odeljcima 2. i 3. ove Politike privatnosti.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem našeg vebsajta. Vaše dalje korišćenje ovog vebsajta, odnosno pristupanje njegovim sadržajima i/ili korišćenje usluga s tim u vezi koje dodatno pružamo, smatraće se prihvatanjem ove Politike privatnosti.

1.1. Obrada ličnih podataka

Lični podaci su, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon o ličnim podacima), sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet na osnovu tih podataka određen ili odrediv, npr. ime i prezime, adresa elektronske pošte, IP adresa, itd.

Kao što je prethodno navedeno, detaljne informacije o prikupljanju i daljoj obradi Vaših ličnih podataka, uključujući i informacije o pravnom osnovu i svrsi konkretne obrade, sadržane su u odeljcima 2. i 3. ove Politike privatnosti.

Pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka može da bude Vaša saglasnost ili okolnost da je konkretna obrada neophodna za ostvarivanje nekog našeg legitimnog interesa (ili legitimnog interesa trećeg lica) ili je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa nama ili za ispunjenje naših pravnih obaveza. Svrha konkretne obrade može da bude omogućavanje funkcionisanja našeg vebsajta i/ili analiza i dalje poboljšavanje njegovih performansi i/ili ponuda personalizovanih sadržaja i/ili pružanje usluga čije ste pružanje od nas zatražili (na primer radi slanja našeg newsletter-a) i/ili komunikacija u vezi sa prethodno navedenim i/ili komunikacija sa Vama iz marketinških razloga.

1.2. Rukovalac podataka

Odgovoran za ovde opisanu obradu Vaših ličnih podataka u svojstvu rukovaoca podataka je:

BetterHow
Šantićeva 9, Kragujevac
E-mail: [email protected]

1.3. Prava lica na koja se podaci odnose

Kao lice na koje se odnose lični podaci koje obrađujemo, imate određena prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slučajevima predviđenim Zakonom o ličnim podacima, a kako je detaljno navedeno u odeljku 4. ove Politike privatnosti.

1.4. Otkrivanje nadležnim organima

U slučaju zakonske obaveze, zadržavamo pravo otkrivanja podataka o Vama nadležnim državnim organima.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima.

2. Prikupljanje i dalja obrada ličnih podataka prilikom posete našem vebsajtu

Prilikom posete i korišćenja našeg vebsajta isključivo u informativne svrhe ili nam Vaše lične podatke ne date na neki drugi način, prikupljamo samo one Vaše lične podatke koje prenosi Vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo naš vebsajt i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.

Prenosimo prikupljene podatke spoljnim pružaocima usluga i drugim licima sa kojima smo zaključili odgovarajuće ugovore (npr. hosting) za potrebe prikazivanja vebsajta i postavljanje sadržaja.

2.1. Kolačići

Prilikom Vaše posete i korišćenja našeg vebsajta, na Vašem kompjuteru se skladište kolačići ili druge tehnologije poput piksela (u daljem tekstu “Kolačići”). Kolačići su male tekstualne datoteke koje Vaš internet pretraživač pohranjuje na Vašem uređaju kako bi sačuvao određene podatke ili slikovne podatke, poput piksela. Sledeći put kada posetite naš vebsajt na istom uređaju, informacije sačuvane u Kolačićima kasnije će se preneti na naš vebsajt.

Kroz sačuvane i vraćene podatke, odgovarajuća internet stranica prepoznaje da ste joj već pristupili i posetili je putem internet pretraživača koji upotrebljavate na tom uređaju.

Ovaj vebsajt koristi sledeće vrste Kolačića, čiji su opseg i funkcionalnost objašnjeni u nastavku:

 • Strogo neophodni kolačići (tip A)
 • Kolačići za funkcionalnost i performanse (tip B)
 • Kolačići zasnovani na saglasnosti (npr. marketing) (tip C)

Dodatne informacije o vrstama Kolačića koje se koriste na ovom vebsajtu nalaze se u daljem tekstu ove Politike privatnosti.

2.1.1. Strogo neophodni kolačići (tip A)

Strogo neophodni kolačići garantuju funkcionalnosti bez kojih ne možete ispravno da koristite naš vebsajt.  To znači da će sve informacije sačuvane u ovim Kolačićima biti vraćene na naše internet stranice.

Upotreba strogo neophodnih kolačića na našim internet stranicama je moguća bez vaše saglasnosti. Iz tog razloga, strogo neophodni kolačići ne mogu se aktivirati ni deaktivirati pojedinačno. Međutim, možete deaktivirati kolačiće u vašem internet pretraživaču u bilo koje vreme.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima.

2.1.2 Kolačići za funkcionalnost i performanse (tip B)

Kolačići za funkcionalnost omogućavaju našem vebsajtu da sačuva već dostavljene informacije (kao što su registrovano ime) te Vam mogu ponuditi poboljšane i personalizovane funkcije na osnovu tih informacija. Ovi kolačići prikupljaju i pohranjuju samo anonimne podatke kako ne bi mogli da prate Vaša kretanja na drugim vebsajtovima.

Kolačići performansi prikupljaju informacije o tome kako se naše Internet stranice upotrebljavaju kako bi se poboljšala njihova atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost. Ovi kolačići nam pomažu, na primer, kako bismo utvrdili jesu li i koje stranice našeg vebsajta posećivane, te za koje su korisnici sadržaja posebno zainteresovani. Posebno beležimo broj poseta vebsajtu, broj posećenih stranica vebsajta, vreme provedeno na našem vebsajtu, redosled posećenih stranica, koji su Vas pretraženi pojmovi doveli do nas, zemlje, regije i, ako je primenjivo, grad iz kojeg se pristupa i udeo mobilnih uređaja koji pristupaju našim internet stranicama. Takođe beležimo kretanja, klikove i listanja pomoću kompjuterskog miša kako bismo razumeli koja su područja našeg vebsajta od posebnog interesa za korisnike. IP adresa Vašeg kompjutera prenesena iz tehničkih razloga automatski postaje anonimna i ne dopušta da donosimo zaključke o pojedinačnom korisniku.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka  6. Zakona o ličnim podacima.

2.1.3 Kolačići zasnovani na saglasnosti (tip C)

Kolačići koji nisu strogo neophodni (vrsta A) niti su u pitanju kolačići za funkcionalnost ili performanse (vrsta B), koristiće se samo uz Vašu izričitu saglasnost, npr. kolačići za oglašavanje.

Marketing kolačići dolaze od spoljnih kompanija za oglašavanje (kolačići treće strane) i koriste se za prikupljanje informacija o internet stranicama koje je korisnik posetio kako bi se stvorilo ciljano oglašavanje za korisnika.

Isključivanje kolačića koji se koriste za oglašavanje na mreži

Takođe možete upravljati mnogim kolačićima kompanija koji se koriste za oglašavanje na mreži putem alata za izbor potrošača koji su izrađeni u programima samoregulacije u mnogim zemljama, kao što su američki program https://www.aboutads.info/choices/ ili EU program http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

U bilo kom trenutku možete povući Vaš pristanak za korišćenje kolačića koji su zasnovani na saglasnosti (vrsta C) sa dejstvom za ubuduće, tako da prilagodite postavke kolačića.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima.

2.1.4 Upravljanje i brisanje svih kolačića

Internet pretraživač možete da podesite tako da se kolačići uglavnom ne mogu uskladištiti u Vašem uređaju i / ili će Vas svaki put pitati jeste li saglasni da kolačići budu omogućeni. Takođe možete da u bilo kom trenutku izbrišete ponovno omogućene kolačiće. Možete da saznate detaljnije kako sve to funkcioniše putem opcije pomoći Vašeg internet pretraživača.

Imajte na umu da potpuno deaktiviranje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja našeg vebsajta.

2.2 Analitika internet stranica (Google Analytics)

Ovaj vebsajt koristi Google Analytics, servis kompanije Google („Google“) za analizu internet stranica. Google Analytics upotrebljava specifičnu vrstu kolačića koji se skladišti na Vašem kompjuteru i omogućava analizu Vašeg korišćenja našeg vebsajta. Informacije o Vašem korišćenju ovih internet stranica, a koje se generišu putem kolačića, obično se šalju na Google-ov server u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se čuvaju.

Želeli bismo da naglasimo da je primena Google Analytics proširena na ovom vebsajtu  kako bi uključila i kod „gat._anonymizeIp();“ kako bi se obezbedilo anonimno snimanje IP adresa (takozvano IP maskiranje). Zbog anonimizacije IP adresa na ovom vebsajtu, Vašu IP adresu Google skraćuje na teritoriji Evropske unije i država članica Evropske ekonomske zone. Samo u izuzetnim slučajevima se cela IP adresa šalje na Google-ov server u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se skraćuje. Google je obuhvaćen EU-SAD sporazumom Privacy Shield.

Google upotrebljava ove informacije u naše ime kako bi analizirao Vašu upotrebu ovog vebsajta sa svrhom sastavljanja izveštaja o aktivnostima na ovom vebsajtu i kako bi pružio dodatne usluge u vezi sa korišćenjem internet stranica i interneta. Radi ostvarenja ove svrhe, Google može takođe da prenese te informacije dole-navedenim trećim licima. IP adresa koju vaš internet pretraživač šalje ne spaja se u kontekstu usluge Google Analytics-a sa ostalim podacima Google-a.

Možete da onemogućite skladištenje kolačića određenim podešavanjem pomoću softvera Vašeg internet pretraživača. Osim toga, možete onemogućiti Google-u da snima podatke koji se odnose na Vašu upotrebu vebsajta, koje je kolačić generisao (što uključuje i IP adresu) i da obrađuje ove podatke, i to preuzimanjem i instaliranjem dodataka (plug-ins) internet pretraživača koji su dostupni na ovom linku.

Podaci o trećim licima: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska, Fax: +353 (1) 436 1001.

Uslovi pružanja usluge Google Analytics:
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Opšti pregled pravila o bezbednosti i privatnosti Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, kao i Google-ova Pravila privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Ovaj vebsajt koristi Google Analytics za analizu protoka posetilaca nezavisno od vrste uređaja, i to na osnovu korisničkog identifikacionog broja (ID). Možete da onemogućite praćenje Vašeg korišćenja više uređaja na Vašem Google nalogu u delu „My information“, „Personal information“.

Trajanje kolačića: do 12 meseci (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni na ovom vebsajtu).

Maksimalni rok čuvanja podataka: do 26 meseci.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima.

2.2.1. Funkcije oglašavanja putem usluge Google Analytics

Ako ste saglasni sa upotrebom funkcija oglašavanja putem usluge Google Analytics, ovaj vebsajt će, osim standardnih funkcija, koristiti proširene funkcije usluge Google Analytics. Funkcije oglašavanja usluge Google Analytics implementirane na ovoj web-lokaciji uključuju demografske podatke usluge Google Analytics i izveštavanje o interesovanjima posetilaca ovog vebsajta.

Zajedno koristimo kolačiće prve strane (npr. Kolačići Google Analytics-a) i kolačiće treće strane (npr. DoubleClick kolačići) kako bismo u anonimnom i agregatnom obliku ocenili demografske karakteristike i interesovanja posetilaca našeg vebsajta. Koristimo ove informacije kako bismo poboljšali naš vebsajt

Možete da sprečite učešće u ovom postupku praćenja na različite načine: a) podešavanjem softvera internet pretraživača u skladu sa tim; b) putem postavki Google oglasa na ovom linku; c) podešavanjem Vaših postavki kolačića kliknite ovde. Imajte na umu da u tom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove ponude.

Maksimalni rok čuvanja podataka: do 26 meseci.
Pravni osnov: član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima.

2.3. Dodaci („plugins“) za društvene mreže

Dodaci za društvene mreže („pluginovi“) se upotrebljavaju na našim internet stranicama, naročito plugin za Facebook, pri čemu vebsajtom facebook.com upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dablin 2, Irska, je odgovoran za Facebook.com u Evropi. Ovi dodaci su obično označeni logotipima Facebook-a.

Iz razloga vezanih za privatnost podataka, odlučili smo da našem vebsajtu  ne koristimo neposredne dodatke za društvene mreže. Umesto toga, upotrebljavamo tzv. JetPack rešenje. JetPack je rešenje kompanije Automattic Inc., 60 29th Street #343,San Francisco, CA 94110,United States of America.

Pomoću JetPacka, u mogućnosti smo da odredimo kada i da li će se uopšte podaci slati operatoru konkretne društvene mreže. Iz tog razloga, nema automatskog prenosa podataka društvenim mrežama kao što su Facebook, Linkedin ili Twitter kada jednom pristupite našim internet stranicama. Podaci će se prenositi društvenim mrežama jedino ako stvarno kliknete na određeno dugme društvene mreže. U tom slučaju, Vaš internet pretraživač  uspostavlja vezu sa serverima konkretne društvene mreže. Klikom na konkretno dugme (npr. „Prosledi dalje“, „Podeli“ ili „Podeli s prijateljima“) pristajete da Vaš internet pretraživač stvori vezu sa serverima odgovarajućih društvenih mreža i da prenosi podatke o korišćenju operatoru konkretne društvene mreže i obrnuto. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad prirodom i obimom podataka koji tada prikupljaju društvene mreže.

Operatori društvenih mreža skladište podatke prikupljene o Vama u obliku korisničkog profila i upotrebljavaju ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili dizajniranja svojih internet stranica na osnovu potražnje. Takva vrsta obrade sprovodi se naročito (takođe i za neprijavljene korisnike) za prikazivanje oglašavanja na osnovu potražnje (tzv. „demand-fair“), kao i radi informisanja ostalih korisnika društvene mreže o Vašim aktivnostima na našim internet stranicama. Imate pravo da prigovorite stvaranju takvih korisničkih profila, s tim da morate da kontaktirate pružaoce konkretnog dodatka za društvene mreže kako biste ostvarili ovo pravo.

Pomoću tih dodataka, pružamo priliku interakcije s društvenim mrežama i ostalim korisnicima, tako da možemo da poboljšamo našu ponudu i učinimo je zanimljivijom za Vas kao našeg korisnika.

Podaci se  prenose bez obzira na to da li imate nalog kod konkretnog pružaoca dodatka i jeste li prijavljeni tamo. Ako ste prijavljeni kod konkretnog pružaoca dodatka, Vaši podaci koje smo prikupili će biti prosleđeni direktno Vašem postojećem nalogu kod pružaoca dodatka. Ako kliknete na dugme za aktivaciju i, na primer, povežete se sa internet stranicom, pružalac dodatka takođe će sačuvati ove informacije u Vašem korisničkom nalogu i podeliti ih javno s Vašim kontaktima. Preporučujemo da se redovno odjavljujete nakon upotrebe društvene mreže, naročito pre aktiviranja dugmeta, jer ćete na taj način izbeći snimanje u svoj profil koji se nalazi kod pružaoca dodatka.

Za više informacija o svrsi i obimu prikupljanja podataka i njihove dalje obrade od strane pružaoca dodatka, molimo da pogledate politike privatnosti ovih pružalaca koji su navedeni ispod. Oni će Vam takođe pružiti dodatne informacije o Vašim pravima u tom smislu i mogućnostima podešavanja opcija kako biste zaštitili svoju privatnost.

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornija 94304, SAD; http://www.facebook.com/policy.php za više informacije o prikupljanju podataka: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications kao i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook je obuhvaćen sporazumom EU-SAD Štit privatnosti (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google je obuhvaćen sporazumom EU-SAD Štit privatnosti (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

2.4. Prijava putem društvenih mreža

Da biste se registrovali i prijavili na Vaš korisnički nalog, imate mogućnost autentifikacije s postojećim profilom na jednoj od sledećih društvenih mreža, Facebook ili Google+, kao i, na kraju, mogućnost registracije ili prijavljivanja.

U tu svrhu, na stranici za registraciju ili stranici za prijavu pronaći ćete odgovarajući simbol  društvenih mreža koje naš vebsajt podržava. Pre uspostavljanja veze s pružaocima usluge, potreban je Vaš pristanak na postupak i prenos podataka opisan u nastavku:

Klikom na odgovarajući simbol otvara se novi prozor (tzv. aplikacija) u kojem se morate prijaviti sa svojim podacima za prijavu na društvenoj mreži. Nakon što se uspešno prijavite, društvena mreža će Vas obavestiti koji će nam podaci biti prosleđeni za proveru autentičnosti kao deo postupka registracije ili prijave. Ako se složite s ovim prenosom podataka, polja koja su nam potrebna za registraciju popuniće se prenesenim podacima. Informacije koje tražimo za registraciju ili prijavu su (i) Vaše ime i prezime i (ii) Vaša adresa e-pošte.

Isključivo nakon Vašeg izričitog pristanka na korišćenje prenesenih i traženih podataka, Vaši će podaci biti sačuvani i upotrebljeni za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Ne postoji veza van procesa provere autentičnosti između Vašeg korisničkog naloga kod nas i Vašeg naloga na odgovarajućoj društvenoj mreži.

Da biste izvršili postupak provere autentičnosti za registraciju i prijavu, vaša IP adresa prenosi se serverima odgovarajućih društvenih mreža. Nemamo uticaj na svrhu i obim prikupljanja podataka i na njihovu dalju obradu na tim serverima. Za dodatne informacije pročitajte podatke o zaštiti podataka konkretnog pružaoca usluga:

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornija 94304, SAD; http://www.facebook.com/policy.php više informacija o prikupljanju podataka: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications kao i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook je obuhvaćen sporazumom EU-SAD Štit privatnosti (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google je obuhvaćen sporazumom EU-SAD Štit privatnosti (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.6. Internet oglašavanje

2.6.1. Google Ads (prethodno Google Adwords)

2.6.1.1. Google Ads konverzije

Ne koristimo Google Ads usluge, ali ostavljamo mogućnost da ih koristimo u budućnosti. U tom slučaju ćemo promeniti ovaj odeljak politike privatnosti.

2.6.1.2 Google Ads remarketing

Ne koristimo Google Ads usluge, ali ostavljamo mogućnost da ih koristimo u budućnosti. U tom slučaju ćemo promeniti ovaj odeljak politike privatnosti.
2.6.2. Google Remarketing

Ne koristimo Google Remarketing usluge, ali ostavljamo mogućnost da ih koristimo u budućnosti. U tom slučaju ćemo promeniti ovaj odeljak politike privatnosti.
2.6.3. Campaign Manager

Ovaj vebsajt ne koristi Google-ov alat za online marketing Campaign Manager, ali ostavljamo mogućnost da ga koristimo u budućnosti. U tom slučaju ćemo promeniti ovaj odeljak politike privatnosti.

2.6.4. Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)

Ne koristimo usluge Facebook Pixel-a usluge, ali ostavljamo mogućnost da ih koristimo u budućnosti. U tom slučaju ćemo promeniti ovaj odeljak politike privatnosti.
2.7. Google Tag Manager

Ovaj vebsajt koristi Google Tag Manager. Ova usluga omogućava  upravljanje oznakama internet stranica putem interfejsa. Google Tag Manager implementira samo oznake. To znači da se ne koriste kolačići i ne prikupljaju lični podaci. Google Tag Manager pokreće druge oznake koje pak po potrebi prikupljaju podatke. Međutim, Google Tag Manager ne poseže za tim podacima. Ako je na nivou domena ili kolačića izvršena deaktivacija, ona ostaje validna za sve oznake praćenja ukoliko je implementirana s Google Tag Managerom.

3. Prikupljanje i dalja obrada ličnih podataka u vezi sa pružanjem dodatno ponuđenih usluga (online i offline)

Osim čisto informativne upotrebe našeg vebsajta, nudimo i različite usluge radi čijeg pružanja obrađujemo Vaše lične podatke, kako je navedeno u daljem tekstu ovog odeljka 3. ove Politike privatnosti.

Ukoliko u tom cilju angažujemo spoljne pružaoce usluga, njih biramo i angažujemo pažljivo, oni su obavezni da postupaju u skladu sa našim instrukcijama i redovno se proveravaju. Takođe, Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i trećim licima koji su naši partneri u organizovanju, odnosno sprovođenju promocija, nagradnih igara i sličnih aktivnosti.

Imajući u vidu da navedena lica mogu imati i sedište van zemlje Vašeg prebivališta, može doći i do iznošenja Vaših podataka iz zemlje Vašeg prebivališta, uključujući i iznošenje u zemlje van Evropske ekonomske zone. Dodatne informacije o tome slede u nastavku.

Iako je, kako je već navedeno u tački 1.2. ove Politike privatnosti, kompanija BetterHow rukovalac podataka u pogledu obrade Vaših ličnih podataka koja se vrši u vezi sa Vašim pristupom ovom vebsajtu i njegovim daljim korišćenjem, ona nije nužno rukovalac podataka kada je u pitanju obrada koju podrazumeva pružanje dole-opisanih usluga. U tom slučaju, rukovalac podataka je već imenovan, npr. u podnožju / potpisu e-pošte ili kartice kampanje, to lice je rukovalac podataka u skladu sa članom 4. stav 1. tačka 8. Zakona o ličnim podacima.

3.1. Kontakt

Kada nas kontaktirate ili komunicirate s nama, npr. putem e-maila ili putem kontakt obrasca na našem vebsajtu, podaci koje navedete (Vaša adresa e-pošte, ako je primenjivo Vaše ime i/ili lični podaci navedeni tokom konkretne  komunikacije) biće sačuvani i obrađeni s naše strane kako bismo odgovorili na Vaša pitanja, zahteve ili u svrhu poslovne korespondencije. Brišemo podatke koji se pojavljuju u ovom kontekstu nakon što njihovo čuvanje više nije potrebno, osim ako postoje zakonske obaveze zadržavanja ili se moraju poštovati određeni rokovi.

Prilikom obrade podataka koji se pojavljuju tokom komunikacije, imamo legitiman interes za obradu podataka u skladu sa zakonskim zahtevima, za internu proveru ili u skladu sa  odgovarajućim zahtevom za komunikaciju. Kako bismo se borili protiv terorizma ili drugih krivičnih dela, zakon nas može obavezivati da izvršimo poređenje s popisima sankcija. Ukoliko je to slučaj, obrađivali bismo Vaše podatke i da bismo ispunili takve zakonske zahteve. .

Prikupljene podatke prenosimo relevantnim internim odeljenima za obradu unutar BetterHow ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. hosting) radi ostvarivanja relevantnih ciljeva (uspostavljanje kontakata, dopisivanje povezano s poslovanjem i briga o korisnicima). Platforma / pružaoci usluga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje izvan Evropske ekonomske zone). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom o ličnim podacima.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačke 2. i 6. Zakona o ličnim podacima.

3.2 Newsletter

Newsletter sadrži vesti, ponude i dodatne informacije o uslugama BetterHow. Prijavom na newsletter, u skladu s Vašim pristankom koji je potreban u svakom pojedinačnom slučaju, primaćete personalizovane informacije o uslugama ili predlozima za učestvovanje u promocijama i to putem e-pošte ili oglašavanja na vlastitim kanalima ili kanalima trećih lica (npr. putem društvenih medija).

Prijavom na newsletter primićete bilten  (ukoliko je newsletter “personalizovan”, „individualizovan“, „prilagođen“).

Bilten se obično šalje jednom mesečno (“redovno”). U pojedinačnim slučajevima (npr. za posebne radnje) može se i nedeljno slati putem e-pošte.

Podaci će biti prosleđeni na našu platformu za upravljanje korisnicima i njima će moći da pristupe i pružaoci usluga radi podrške i implementacije newslettera. Platforma / hosting provideri imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom o ličnim podacima.

Ti prikupljeni podaci automatski se brišu nakon 18 meseci ako lica na koja se ti podaci odnose ne otvaraju Newsletter-e koji im se šalju u periodu od najmanje 18 uzastopnih meseci. Ako više ne želite da primate newsletter, možete da ga otkažete u bilo kom trenutku slanjem praznog maila na adresu [email protected], o čemu ćete biti obavešteni u svakom newsletteru na kraju istog.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima.

3.3. Kampanje (npr. nagradne igre, ankete)

Kada učestvujete u nagradnim igrama, anketama ili sličnim kampanjama, koristimo lične podatke koje nam date za sprovođenje kampanje. Dodatne informacije o svrsi njihove obrade možete da pronađete u pravilima o sprovođenju konkretne  kampanje.

Prikupljene podatke prenosimo relevantnim internim odeljenjima za obradu unutar BetterHow ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. hosting, dostava) za potrebe sprovođenja konkretne kampanje. Platforma / pružaoci usluga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje izvan Evropske ekonomske zone). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom o ličnim podacima.

Vaši će podaci biti izbrisani nakon završne obrade kampanje (pogledajte pravila i uslove učestvovanja u konkretnoj kampanji), osim ako je to u sukobu sa zakonskim obavezama zadržavanja ili zakonskim ograničenjima.

Dostavljanje Vaših ličnih podataka je neophodno za izvršenje ugovora. Niste obavezni da date svoje lične podatke, njihovo dostavljanje je dobrovoljno. Bitno je, međutim, da imate u vidu da, ako odlučite da ne navedete Vaše podatke, neće biti moguće Vaše učešće u konkretnoj kampanji.

Dodatne informacije mogu se pronaći u opštim pravilima i i uslovima konkretne kampanje.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima.

4. Prava lica čiji se podaci obrađuju

Kao lice na koje se odnose lični podaci koje obrađujemo, imate sledeća prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slučajevima predviđenim Zakonom o ličnim podacima:

 • Pravo da zatražite informacije o obradi Vaših ličnih podataka;
 • Pravo da pristupite Vašim ličnim podacima i pravo da tražite njihovu kopiju;
 • Pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših ličnih podataka;
 • Pravo na ograničenje njihove obrade;
 • Pravo na, ukoliko je primenjivo, prijem ili prenos podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu (pravo na prenosivost podataka);
 • Pravo na podnošenje prigovora protiv obrade Vaših ličnih podataka (ukoliko obradu zasnivamo na legitimnom interesu ili ukoliko obradu vršimo za potrebe direktnog marketinga, uključujući i profilisanje u tim slučajevima) i pravo na prekid njihove obrade;
 • Pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta, ukoliko je primenjivo, isključivo na osnovu automatizovane obrade.

Nadalje, imate i pravo na pravna sredstva predviđena Zakonom o ličnim podacima uključujući pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravo na sudsku zaštitu.

Takođe, ukoliko Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, imate pravo da tu saglasnost povučete u svakom trenutku, s tim da to povlačenje ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre povlačenja. U slučaju povlačenja saglasnosti, prestaćemo da obrađujemo Vaše lične podatke za čiju je obradu pravni osnov bila povučena saglasnost, osim ukoliko za konkretnu obradu postoji drugi pravni osnov.

Da biste ostvarili svoja gore-navedena prava (ukoliko su u konkretnom slučaju primenjiva), kao i ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete da nam se obratite korišćenjem podataka za kontakt navedenih na samom početku ovog dokumenta (odnosno pod tačkom 1.2.).