Pro bono edukacija za osobe sa invaliditetom

U BetterHow negujemo i podsti?emo društveno-odgovorno ponašanje.

U partnerstvu sa ISKRA PLUS smo osmislili program edukacija za osobe sa invaliditetom.

Program je podeljen na edukaciju u vezi sa zapošljavanjem i edukaciju u vezi sa samozapošljavanjem.

Program ?e trajati nekoliko meseci.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top