Govornik na događaju AKTIVNE ŽENE – AKTIVNA ZAJEDNICA

Ju?e sam bila govornica na temu ‘Aktivne žene – aktivna zajednica’ na prvom seminaru koji se održao u Kragujevcu u okviru zajedni?kog regionalnog programa „Dijalog za budu?nost: Unapre?enje dijaloga i društvene kohezije u/i izme?u Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode United Nations Development Programme – UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF) u organizaciji Belgrade Fund for Political Excellence (BFPE) .

Što se mog izlaganja ti?e, podvukla bih:
?aktivizmom može da se bavi svaki pojedinac
?aktivizmom menjamo našu sredinu na bolje, a skup mikro promena kao rezultat daje ve?u promenu (ponekad ?ak i promenu na nacionalnom ili regionalnom nivou)

Nadam se da je moje izlaganje bilo od koristi budu?im liderkama i liderima. Meni li?no bilo je zadovoljstvo da budem okružena tim neverovatnim mladim ljudima! Žao mi je što nije bilo vremena da odgovorim na sva pitanja u?esnika i nadam se da sam taj nedostatak ‘ispravila’ u neformalnom delu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top