3T TRIO – Kragujevac

Ovaj doga?aj u Kragujevcu su organizovali predstavnici Ambasade Turske u Srbiji i Yunus Emre Enstitüsü – Beograd.

Na ovom doga?aju smo se upoznali sa turcizmima u srpskom jeziku, kao i istovetnim obi?ajima u turskoj i srpskoj kulturi. Tako?e, posetioci su imali priliku da vide pripremu jela tantuni koje je karakteristi?no za turski grad Mersin i da ga isprobaju.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top