Otvaranje kancelarije OBRAZOVNOG INFORMATORA u Kragujevcu

Duže vreme sam sara?ivala sa klijentom OBRAZOVNI INFORMATOR iz Beograda na projektu otvaranja njihovog predstavništva u Kragujevcu. Više od godinu dana smo postavljali strategiju i na kraju je došao dan kada smo po?etnu ideju implementirali.

Drago mi je da sam dala svoj doprinos u ovom projektu i, iskrena da budem, ponosna sam na svoj u?inak. S druge strane, žao mi je što se ciklus saradnje u vezi sa ovim projektom završio. No, svakako ?emo se družiti i sara?ivati na nekim novim projektima…


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top