Promocija HSPA u rezidenciji holandskog ambasadora

8. novembra, u rezidenciji NJ.E. gospodina Henk Van Den Doola, holandskog ambasadora u Srbiji, održana je prva promocija Holandsko-srpske privredne asocijacije. Bilo je dosta zvanica (poslovni ljudi, zvani?nici srpske vlade, predstavnici me?unarodnih institucija, kolege iz drugih poslovnih udruženja, predstavnici medija…) Na po?etku nas je pozdravio uvodnim govorom NJ.E. gospodin Henk Van Den Dool, koji je istakao zna?ajno prisustvo holandskog biznisa u Srbiji, razli?ite industrije u kojima posluju, pozdravio je inicijativu o pokretanju HSPA, a pozdravio i nas, srpske privrednike, koji sara?ujemo sa holandskim firmama.

Mislim da je ova asocijacija vrlo bitna, kako za Holan?ane, tako i za nas, doma?e privrednike, jer nam omogu?ava olakšanu komunikaciju, a i širenje poslovnih veza.

Velika mi je ?ast što sam deo jedne ovako velike i lepe pri?e…

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top