DLD SALON BELGRADE

29.10. je održan prvi DLD Salon Belgrade 18. Imala sam veliku ?ast i privilegiju da mu prisustvujem.

Digital, Life, Design ili DLD salon je jedna od dve najvažnije konferencije u Evropi (po oceni “Ekonomista”). Održavanje ovog skupa u  skupa u Beogradu pružilo je priliku da se promovišu doma?i talenat, kreativnost i inovacije; osnaže naša preduze?a, instituti, akademije, kao i umetnici. Pored sjajnih predava?a od kojih sam nau?ila mnogo, uživala sam i u delu koji se bavio networkingom.

Me?utim, na mene je najja?i utisak ostavila Steffi Czerny, osniva?ica ove konferencije. Pružila mi se prilika da je upoznam i sa njom popri?am na razli?ite teme. Dobila sam mnogo dobrih saveta, ali i vetar u le?a za budu?e projekte.

Jedno lepo (i korisno) iskustvo.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top