October 2019

3T TRIO – Kragujevac

Ovaj doga?aj u Kragujevcu su organizovali predstavnici Ambasade Turske u Srbiji i Yunus Emre Enstitüsü – Beograd. Na ovom doga?aju smo se upoznali sa turcizmima u srpskom jeziku, kao i istovetnim obi?ajima u turskoj i srpskoj kulturi. Tako?e, posetioci su imali priliku da vide pripremu jela tantuni koje je karakteristi?no za turski grad Mersin i da

3T TRIO – Kragujevac Read More »

Proslava desetogodišnjice Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović iz Čačka

Kao ?lan Poslovnog udruženja žena VIZIJA, bila sam deo proslave desetogodišnjice prijateljskog Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrovi? iz ?a?ka. U ženskom preduzetništvu su najbitniji me?usobno razumevanje i podrška. Zajedno možemo sve! Našim dragim koleginicama želimo još mnogo decenija postojanja i uspešnog rada.

Proslava desetogodišnjice Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović iz Čačka Read More »

Scroll to Top